The Recyclable Advert

Om kampanjen

Syftet med The Recyclable Advert är att bidra till en beteendeförändring där människor i Norden börjar återvinna sina förbrukade elektronikprodukter i större grad. Idag är det allt för få som vet att nya surfplattor, mobiltelefoner och rakapparater kräver en rad råvaror, som blir allt svårare att få tag på.

Framtagning av så kallat jungfruligt material, som kisel, kobolt, kadmium och aluminium innebär dessutom en stor påfrestning för miljön. Samtidigt förvarar många av oss mängder med gamla elektronikprodukter i lådor och skåp – produkter som om de återvinns leder till ett minskat behov av gruvdrift.

För att få så stor effekt som möjligt har ett flertal organisationer med producentansvar, däribland initiativtagande organisationen Recipo, arbetat tillsammans för att uppnå så stor påverkan som möjligt. Därför skapades The Recyclable Advert – filmen som ger alla möjlighet att skapa varumärkesspecifikt innehåll som både informerar och roar. Ju fler organisationer som deltar, skapar egna filmer och delar budskapet på International E-Waste Day den 14 oktober, desto större positiv effekt för både miljö och den samlade branschen.

Tack för att du vill delta!