The Recyclable Advert

Om kampanjen

The Recyclable Advert, en kampanj som i alla avseenden handlar om att få till en förändring av vår relation till och hantering av förbrukade elektronikprodukter. En nödvändig beteendeförändring, för oss själva såväl som för kommande generationer.

The Recyclable Advert finns för att påminna om att alla de apparater som göms och glöms i skåp och lådor, innehåller råmaterial som redan har ett högt pris i form av utsläpp och klimatpåverkan. För att slippa ytterligare belastning på miljön, måste vi alla bli bättre på att återvinna.

The Recyclable Advert, blir som en digital påminnelse och uppmuntran till alla led inom elektronikbranschen, att genom gemensamt ansvar och förändringsarbete kan vi få till en större positiv effekt för både miljö och den samlade branschen.

En alldeles för stor del av världens samlade elektronikavfall försvinner från vad som borde vara en naturlig del i dess levnadsprocess; återvinning och återskapande. I den bästa av världar blir allt en del av vårt globala kretslopp, där vi lika mycket kan se värdet i vad som kan bli, som i vad som var. Vi är inte där ännu, men om vi bestämmer oss för att komma dit, och varje dag tar ytterligare ett steg i den riktningen, kan vi med gemensam kraft uppnå den dagen. Om inte för oss, så för nästa generation.

The Recyclable Advert, en kampanj om allas vårt gemensamma återvinningsansvar.