The Recyclable Advert

Om kampanjen

The Recyclable Advert, en kampanje som i alle henseender handler om å oppnå en endring av vårt forhold til, og vår håndtering av, brukte elektronikkprodukter. En nødvendig atferdsendring – for både oss selv og fremtidige generasjoner.
 
The Recyclable Advert skal minne oss om at alle produkter som ligger bortgjemt i skap og skuffer, inneholder råmateriale som allerede har en høy pris i form av utslipp og klimapåvirkning. For å unngå ytterligere miljøbelastning må vi alle bli flinkere til å gjenvinne.
 
The Recyclable Advert er en digital påminnelse og oppmuntring til alle ledd i elektronikkbransjen om at vi gjennom felles ansvar og endringsarbeid kan oppnå en større positiv effekt for både miljøet og bransjen generelt.
 
En altfor stor del av verdens totale elektronikkavfall forsvinner fra det som burde være en naturlig del av livssyklusen: gjenvinning og gjenskaping. I en ideell verden blir alt en del av det globale kretsløpet, der vi i like stor grad ser verdien av det som kan bli, som det som var. Vi er ikke der ennå, men hvis vi bestemmer oss for å komme dit og tar et skritt i riktig retning hver dag, kan vi med felles innsats nå målet. Om ikke for oss selv, så for neste generasjon. 
 
The Recyclable Advert, en kampanje om vårt felles gjenvinningsansvar.