The Recyclable Advert

Om kampanjen

Hensikten med The Recyclable Advert er å bidra til en endring i atferd slik at folk i Norden i større grad begynner å resirkulere brukte elektroniske produkter. I dag kjenner alt for få mennesker til at nye nettbrett, mobiltelefoner og barbermaskiner krever en rekke råvarer som stadig blir vanskeligere å få tak i.

Utvinning av såkalt jomfrumateriale som silisium, kobolt, kadmium og aluminium innebærer også en stor belastning på miljøet. Samtidig er det mange av oss som lagrer mengder av gamle elektronikkprodukter både i esker og skap – produkter som fører til et redusert behov for gruvedrift dersom de blir resirkulert.

For å oppnå størst mulig effekt, har en rekke produserende organisasjoner, inkludert initiativorganisasjonen Recipo, jobbet sammen. Derfor skaptes The Recyclable Advert – filmen som gir alle muligheten til å lage merkevare-spesifikt innhold som både informerer og underholder. Jo flere organisasjoner som deltar, lager egne filmer og deler budskapet på International E-Waste Day den 14.
oktober, desto større blir den positive effekten for både miljøet og den samlede industrien.

Takk for at du ønsker å delta!