The Recyclable Advert

Kommunikasjonsplan

I ukene før 14. oktober brukes film 1 og stillbilde – Én er nok – til å bygge opp en handling rundt kampanjen.

I uke 41, når International E-Waste Day inntreffer, brukes film 2 og 3 samt stillbilder.

I uke 42 fortsetter kampanjen å skape bevissthet rundt gjenvinning av elektronikk og batterier. Da lanseres film 4 samt stillbilder.

  • Uke 40 Film 1 (The Student) + stillbilde – Én er nok.
  • Uke 41 E-waste week, film 2 og 3 (The Boyfriend & The Girlfriend)
    + stillbilder – Riktig ting på riktig sted.
  • Uke 42 Film 4 (The Mother) + stillbilde – Noen ganger må du sortere for å nå fullt potensial.