The Recyclable Advert

Kommunikasjonsplan

I ukene før 14. oktober brukes trailer 1 og 2 til å bygge opp en handling rundt kampanjen. I uke 42, når International E-Waste Day inntreffer, brukes de lengre og mer informative filmene.

  • Uke 40 teaser #1 Ation.
  • Uke 41 teaser #2 Horro.
  • Uke 42 film #3-#6.