The Recyclable Advert

Om kampagnen

The Recyclable Advert er en kampagne, som i alle henseender handler om at ændre vores relation til og håndtering af brugte elektronikprodukter. En nødvendig adfærdsændring, for os selv såvel som for kommende generationer.

The Recyclable Advert findes for at minde om, at alle apparater, som gemmes i skabe og skuffer, indeholder råmaterialer, som allerede har en høj pris i form af emissioner og klimapåvirkning. For at modvirke yderligere miljøbelastning skal vi alle blive bedre til at genanvende.

The Recyclable Advert er som en digital påmindelse, der opmuntrer alle led inden for elektronikbranchen til, at vi gennem fælles ansvar og forandring kan påvirke både miljøet og branchen positivt.
 
En alt for stor del af verdens samlede elektronikaffald forsvinder fra hvad som burde være en naturlig del dets livsproces; genanvendelse og genskabelse. I den ideelle verden bliver alt en del af vores globale kredsløb, hvor vi ser lige meget værdi i hvad, som kan blive, som i hvad som er. Vi er der ikke endnu, men hvis vi bestemmer os for hver dag at tage yderligere et skridt i denne retning, kan ved fælles hjælp nå denne dag. Hvis ikke for os, så for næste generation. 
 
The Recyclable Advert, en kampagne om vores allesammens ansvar for genanvendelse.